Nyhedsarkiv

Grønt Flag - Klimaforandringer

Dette års indsats på Hedelyskolen var "Klimaforandringer"
Nyhed billede
Dette års grønne indsats på Hedelyskolen var ”klimaforandringer”
I denne forbindelse arbejdede indskolingen med tre fagbegreber: CO2, drivhuseffekten og klima. Eleverne skulle have en forståelse af, hvor vigtigt trænerne er for vores klima. For at understøtte viden omkring træernes betydning for klimaet valgte miljørådet i samarbejde med ”plant et træ” at alle førsteklasser og v1 skulle plante tre træer på skolen.
To elever fra 7.klasse, der fulgte indsatsen, har skrevet følgene:
Tirsdag d. 8 maj var alle 1 klasserne og v1 (vækstklasse) ude og plante tre træer som vi har fået doneret fra ”Plant et træ”.
Først blev klasserne samlet hvor lærerene fra de respektive klasser og eleverne snakkede om hvorfor det godt at plante træerne og om hvorfor planter optager CO2. Det hele gik ud på at forklare 1. klasserne og v1 hvorfor planter er så godt for klimaet.
Efter samlingen gik eleverne udenfor og fandt en plads til træerne. De begyndte at grave på skift, også kom det store øjeblik, vi alle havde ventet på - træet blev plantet.
At plante et træ er en smuk og frodig gave til fremtiden og en hjælp til et bedre miljø og klima. Træer lever af CO2 og producerer ilt. Vi lægger også vægt på, at vores træplantning samler børn og ældre.” Citat fra plant et træ

19-05-2018 HH

Forrige 10