Nyhedsarkiv

Håndarbejde

Drrenge syer også på maskine
Drrenge syer også på maskine
Håndarbejdsfaget har gennem de sidste to århundreder gennemgået en stor forandring, fra at være et nyttefag til at være et alment-dannende fag. Håndarbejde blev et skolefag allerede i 1814 i forbindelse med skoleloven, men faget var ikke obligatorisk. Undervisningen var ikke en del af den almindelige undervisning, pigerne havde det som ekstra timer efter skole. De medbragte ofte selv deres arbejde, hvilket gjorde, at mødrene havde medindflydelse på, hvad deres piger lavede. Undervisningen havde af samme grund ikke nogen pædagogiske hensigter. Man lavede dengang håndarbejde for at spare penge, og fordi der ikke fandtes moderne maskiner. De fleste piger deltog i denne undervisning, da det blev betragtet som en dyd at beherske de tekstile teknikker godt.
Fra 1904 blev håndarbejde obligatorisk for piger i folkeskole. På landet var undervisningen i håndarbejde afhængig af, om der i skoledistriktet var ansat en lærerinde!.
Først i 1975 blev håndarbejde obligatorisk for drenge og piger i folkeskolen.
I 2009 udkom Fælles Mål for håndarbejde, som er de mål der arbejdes med i dag i folkeskolen.
Formålet med håndarbejde i dag er at eleverne skal tilegne sig kundskaber og færdigheder, der knytter sig til den skabende og håndværksmæssig fremstilling. Det vil sige at eleverne skal blive i stand til at forstå samspillet mellem idé, planlægning og udførelse samt udvikle færdighed i at fremstille produkter med æstetisk, funktionel og kommunikativ værdi og derigennem opnå erfaring med idéudvikling og arbejdsprocesser. Gennem denne proces skal eleverne blive fortrolige med historisk og nutidig materiel kultur, samt områder som arbejdsmiljø, miljø- og ressourcebevidsthed.

Et kig ind til 5.b der har håndarbejde
I håndarbejdslokalet hersker den organiseret kaos, for der arbejdes med mange forskellige projekter. Lokalet summer af aktivitet, imens radioen spiller musik. Fx. er Mads i gang med klippe en t-shirt, Alberte er ved at sy fødder på sin kat og Viktor er ved klippe et...ups det er en gave til søster, så det er en hemmelighed. Imens er Andreas kommet op og skændes med sin symaskine, tråden vil ikke ind i nåleøjet. Andreas vinder dog til sidst og går i gang med at sy.
15 minutter før det ringer skal der ryddes op. Lalita klipper lige sit forklæde færdig, imens er Jeanne og Amalie gået i gang med at feje gulvet og er Anders begyndt at låse skabene i lokalet.
Da det har ringet ud til spisepause, hersker der igen stilhed håndarbejdslokalet.

03-02-2013 HH

Næste 10