Referat af skolebestyrelsesmødet den 6/12-2016

Fraværende: Maiken Due Winther og Diako og Nanna

 

 1. Velkommen til repræsentanterne fra Tjørnelyskolens skolebestyrelse og viceskoleinspektør, Helen Ingberg Henriksen.
 • Kort præsentationsrunde
 1. Spørgetid.

Ingen spørgsmål.

 1. Godkendelse af referat.

Referatet af 7. november 2016 godkendt.

 1. Meddelelser fra eleverne.

Ingen meddelelser.

 1. Rundtur i vores nyrenoverede SFO.

Alle var meget begejstret for den ny renoverede SFO

 1. Orientering fra diverse sammenlægningsudvalg ved skoleinspektør Inge-Lise Hviid.

Skoleledelse på tværs tager sig af mange praktiske ting.

I det pædagogiske udvalg er der planlagt arrangementer for såvel medarbejdere, forældre og elever de to skoler imellem.

 1. Beslutning om hvorledes klassedannelsen skal foregå når Hedelyskolen og Krogårdsskolen sammenlægges den 1/8-2017. Skal vi som udgangspunkt bevare de overflyttede klasser som hele klasser, eller skal vi lave en ”ryst-posen-model”, hvor alle klasser blandes sammen på ny?

Kompetencen til klassedannelse ligger i skolebestyrelsen. På Hedelyskolen ønsker vi som udgangspunkt at bevare klasserne intakte, for på denne måde at sikre størst mulig tryghed for elever, forældre og medarbejdere.

 1. Tilkendegivelse om ønske af nyvalg eller ej til Hedelyskolens skolebestyrelsen.

På skolebestyrelsesesmødet var der repræsentanter fra både Tjørnelyskolens og Hedelyskolens bestyrelse. En samlet bestyrelse ønskede ikke at der foretages valg før det ordinære skolebestyrelsesvalg i 2017.

 1. Hedelyskolens udviklingsplan 2016-2019 gennemgås af skoleinspektør Inge-Lise Hviid Planen kan også ses på nettet. Vil også blive uddelt på mødet.

Orientering om selve processen ved udarbejdelse af udviklingsplan samt indholdet i denne. Udviklingsplanen kan se på skolens hjemmeside.

 1. Afdelingsleder Ann Dorit Völker giver en status på vækstklasserne. Specialklasse række for ellever med generelle indlæringsvanskeligheder.

Orientering givet.

 1. Indskolingsleder Margit Askevig giver en status på dagligdagen i indskolingen.

Orientering givet.

 1. Meddelelser
 • Orientering om pedelsituationen pr. den 9/1-2017.

På baggrund i Grevemodellen skal vores teknisk serviceleder på uddannelse fra midt januar til sommerferie 2017. Dette er ledelsen stærkt utilfredse med set i lyset af vores PCB renovering, der kræver stor synlighed fra det tekniske personale.

Bestyrelsen var enige i ledelsens utilfredshed.

Orientering om personaleændringer.

 • Orientering fra sidste om skolerådsmøde.

Camilla har sendt et referat ud. Der var ingen bemærkninger til dette.

 1. Punkter til næste møde.

Status på overgangen fra etape 1 til etape 2

Trafiksituationen

Erfaringer med USU

Ny plan for PCB renovering.

 1. Eventuelt.

Intet

 

 

 

 

Formand                                                                                  Sekretær

 

 

 

 

Camilla Henckel                                                                      Allan Tschernja