Referat af skolebestyrelsesmøde mandag den 29. august 2016

 
Fraværende: Pia Sødequist og elever.
 
 
 
Punkt 1
 
Spørgetid.
 
Ingen spørgsmål.
 
 
Punkt 2
 
Godkendelse af referat.
 
Referatet af 6. juni 2016 blev godkendt.
 
 
Punkt 3
 
Meddelelser fra eleverne.
 

Ingen elever deltog.
 
 
Punkt 4

Udarbejdelse af høringssvar angående budget 2017.

Høringssvar udarbejdet og godkendt.

 
 
Punkt 5

Status på ansøgninger angående konvertering af USU-tid.
 

På Hedelyskolen har vi i 17 klasser konverteret den understøttende undervisning til to-voksne ordning.
 
 
Punkt 6
 

Finpudsning af aftenen om årsberetning.
Årsberetningen eftersendes.

Årsberetningen er klar til fremlæggelse den 13. sep 2016 fra kl. 19-21 til skolebestyrelsens årsberetning.


Punkt 7

Status på skoleårets planlægning og nye medarbejdere.

Vi har i år ansat tre nye lærere: Sümeyye Ince Kaya, Inger Daniel Elbrønd og Nisa Akhtar samt Margit Askevig som indskolingsleder og Ann-Dorit Völcker som leder for vækstklasserne.


Punkt 8

Status på skolens økonomi ved Inge-Lise og Allan.
 

Skolens ledelse redegjorde for skolens økonomi.

Punkt 9

Udarbejdelse af høringssvar om raste opsamlingssteder ved taxakørsel.
 

Vi tilslutter os det fremsendte forslag.

Punkt 10

Status på PCB og sammenlægning med Tjørnelyskolen.

Fase 1: SFO'ens og Vækstklassernes lokaler er i færd med at blive renoveret.
Det forventes at renoveringen er afsluttet som planmæssigt i slutningen af november.
Det er nu besluttet at B-sporet på Tjørnelyskolen flyttes til Hedelyskolen.
 

Punkt 11

Udarbejdelse af gæsteliste til skolebestyrelsesmøderne.

Oktober: Ann-Dorit og Margit.
November: Modtageklassen (Maria) og Sprogcenter (Charlotte)
 

Punkt 12

Skolebestyrelsesseminar.
Indhold og planlægning drøftes.

Kørsel fra Hedelyskolen den 4/11-16 kl. 15.00.
Rundvisning på Herlufsholm til 18:30
Lørdag den 5/11 morgenmad kl. 9.00
Program:
 • Justering/ændring af principper.
 • Inspiration til sammenlægningsaktiviteter.
 • Hedelyskolens økonomi/ressourcemodellen
 
Punkt 13
 
 
Meddelelser.
 
 • Hedelyskolen har fået grønt flag for sidste  skoleårs arbejde med vand.
 • Læringsplatform Meebook
 • 18.-19./11 2016 afholdes landsmøde for Skole-Forældre.
  Der kan deltage to skolebestyrelsesmedlemmer.
 
Punkt 14
 
 
Punkter til næste møde.
Skolebestyrelsens sammensætning.
 
 • Orientering fra diverse udvalg i forbindelse med sammenlægningen med Tjørnelyskolen.
 • Drøftelse af samarbejdet med Tjørnelyskolens skolebestyrelse.
 • Evaluering af årsberetningen.
 • Hvorledes skal årsberetningen fremlægges fremadrettet.
 • Endeligt at SB-seminariet besluttes.
 
Punkt 15
 
 
Eventuelt.

Orientering om besøg af arbejdstilsynet.
 
 
 
 
 

Formand Camilla Henckel

 

Sekretær Allan Tschernja