Referat af skolebestyrelsesmøde mandag den 7. marts 2016

 
Fraværende: Winnie og Pia.
 
 
 
Punkt 1
 
Spørgetid.
 
Ingen spørgsmål.
 
 
Punkt 2
 
Godkendelse af referat.
 
Referatet af 1. februar 2016 blev godkendt.
 
 
Punkt 3
 
Meddelelser fra eleverne.
 

I forbindelse med projekt ”inklusion i børnehøjde er næstformand i elevrådet, Nanna, blev opfordret til at deltage i et panel, der skal svare på spørgsmål fra elever fra udvalgte klasser.
Arrangementet løber af stablen den 16.marts 2016.
 
 
Punkt 4

Revision af Hedelyskolens trafikpolitik.
Forslag fra Camilla eftersendes.
 

Trafikpolitiken blev revideret.
 
 
Punkt 5

Strategi for samarbejde med Greve Kommune om trafiksituationen ved Hedelyskolen.
Forslag udarbejdes på mødet.
 

Skolebestyrelsen opfordrer lærerne til at gennemgå skolens trafikpolitik i klassen. Samtidig husker de enkelte medlemmer i bestyrelsen også at orientere forældrene om Trafik Politiken, når de holder deres første møde med 0. klasserne.

Trafikkoordinator Pernille spørges om filmen ”sikker trafik” fortsat findes.
 
 
Punkt 6
 
Forberedelse af arbejdet i sammenlægningsudvalget.
 

Følgende spørgsmål bliver stillet i sammenlægningsudvalget:
 • Hedelyskolens kantine skal den udbygges?
 • Rengøring af toiletterne vil det ske hyppigere?
 • Rengøring generelt
 • Trafiksituationen. Flere elever bliver måske kørt i skolen.
 
 
Punkt 7
 

Årsberetningen:
Hvilke temaer skal den indeholde?
Hvem skriver om hvad til næste møde?
Hvornår skal årsberetningsmødet afholdes?

 

Årsberetningen bliver afholdt den 13.september 2016 med følgende Punkter:

 • Lærernes samarbejdstid (Inge-Lise)
 • Redegørelse om principper for Hedelyskolen (Camilla og Pia)
 • Hedelyskolens trafiksituation (Camilla)
 • Elevrådet (Christian)
 • Høringssvar (Inge-Lise og Allan)
 • Kommende Skolebestyrelsesvalg (Inge-Lise)
 • Sammenlægning (Kenn og Thomas)
Finpudsning af årsberetningen skal foregå i august måned.
 
 
Punkt 8
 
 
Meddelelser.
 

Lokalrådet blev ekstraordinært indkaldt på grund af den voldsomme stigning i indbrud i Greve kommune.

Det blev på dette møde besluttet at medlemmerne skulle møde op i Waves hvor de kunne fortælle forbipasserende om vigtigheden i at tilmelde sig Nabohjælp.

Arbejdstilsynet (Allan) har været på anmeldt besøg. Vi fik følgende påbud:

 • Manglende rengøring.
 • Lugtgener i lokale 20.
 • Arbejdspladsvurderingen skal ifølge Allan se andeledes ud end det som Greve kommune anbefaler.

Udvalgte medarbejdere er efter det første besøg af Allan blevet indbudt til en samtale med dem. Der er tale om, at Allan gerne vil høre lidt om det psykiske arbejdsmiljø på Hedelyskolen.

Lærerne har afholdt faglig klubmøde. På dette møde blev der udarbejde et brev til Børne- og Ungeudvalgsformanden, Henrik Klem Lassen, om mere medbestemmelse ude på skolerne i forhold til den understøttende undervisning konvertering til tolærerordning. Dette ville betyde færre undervisningstimer for elever på mellemtrinnet og udskolingen.

 
Punkt 9
 
 
Punkter til næste møde.
 
 • Årsberetningen
 • Sammenlægningsudvalget
 • Trivselsgruppen og deres arbejde, herunder evaluering af trivselsdagen.
 • Årsberetningen
 
 
Punkt 10
 
 
Eventuelt.
 
Intet.
 
 
 
 
 

Formand Camilla Henckel

 

Sekretær Allan Tschernja