Referat af skolebestyrelsesmøde mandag den 1. februar 2016

 
Fraværende: Pierre og Diako.
 
 
 
Punkt 1
 
Spørgetid.
 
Ingen spørgsmål.
 
 
Punkt 2
 
Godkendelse af referat.
 
Referatet af 4. januar 2016 blev godkendt.
 
 
Punkt 3
 
Meddelelser fra eleverne.
 
 
Ingen meddelelser.
 
 
Punkt 4
 
Status på trafiksituationen ved Hedelyskolen ved Camilla.
 

Trafiksikkerhedsanalysen bliver taget op i trafiksikkerhedsrådet.

Camilla kontakter lokalrådet for at få en større politimæssig bevågenhed på trafiksituationen.

Allan kontakter ejendomschef Niels Borre vedr. tidligere fremsendte ønsker fra skolen.
 
 
Punkt 5
 
Status på den afdelingsopdelte skole på Hedelyskolen.
 

Efter visionsweekenden har der været afholdt adskillige møder i visionsgruppen.

Der er nu udarbejdet en ny vision for Hedelyskolen lydende:

Ledelsen og lærerne har, for at visionen skal få liv, besluttet at vi blandt andet skal have en afdelingsopdelte skole.
 
 
Punkt 6
 
Orientering om indskolingsledere i Greve Kommune
 
 
Greve Kommune har besluttet at der skal være indskolingsledere som så vil få det ledelsesmæssige ansvar over for såvel pædagoger som indskolings lærere. Nuværende SFO-leder bliver opsagt pr. 30/9-2016.
 
 
Punkt 7
 

Udpegning af repræsentanter til arbejdsudvalg i forbindelse med lukning af Tjørnelyskolen.
Bilag medsendes.
 

Nanna og Diako deltager som elevrepræsentanter i Sammenlægningsudvalget sammen med Camilla og Kenn der er forældrerepræsentanter. Datoerne er: tirsdag 8/3-16 kl.17-18.30 tirsdag 5/4-16 17- 18.30 torsdag 28/4-16 17-18.30.
Nanna deltager som elevrepræsentant i Byggeudvalget sammen med Thomas der er forældrerepræsentant.
 
 
Punkt 8
 
 
Meddelelser.
 

Orientering om elevsag.

 
Punkt 9
 
 
Punkter til næste møde.
 
  • Revision af Hedelyskolens trafikpolitik.
  • Forberedelse til sammenlægningsudvalget.
  • Årsberetningen
 
 
Punkt 10
 
 
Eventuelt.
 
Intet.
 
Venlig hilsen
 
Pbv.
Inge-Lise Hvid