Overgang fra børnehave til SFO/skole
 
 
 
Indenfor indskolingssamarbejdet er der sket en god og positiv udvikling,
ikke kun på skolen - lærere og pædagoger imellem,
men også i vores samarbejde med de omkringliggende børnehaver.
 
I forhold til overgangen fra Børnehave til SFO/Skole, benytter vi os af værktøjet "Dialogprofilen."
 
 
Ved indskrivningen til skolen via jeres digitale NEM-ID
 
skal I forældre tage stilling til SFO.
 
Hvis I vælger JA TAK, bliver barnet udmeldt af børnehaven pr. 31/3
 
og indskrevet i SFO pr. d.1/4.
 
Pladsanvisningen sender ikke længere breve ud til forældre i foråret med tilbud om SFO.

 
 
 
 
Når du skal starte i SFOen
 
Alle børn der kommer fra børnehaver i Greve kommune vil i februar/Marts måned
blive inviteret til et besøg i SFOen med deres pædagoger fra børnehaven.
 
Her spiser vi lidt frokost og børnene vil se SFOen og hilse på personalet.
 
 
 
 
 
 
 
Åbent hus 2017

 

SFO’en holder Åbent hus for børn og forældre Torsdag d. 23 marts kl.17-19.

Denne dag kan I se SFO’en og møde

personalet, som er primærvoksne i perioden op til sommerferien.

 

I vil få udleveret informationer om SFO’en og SFO start.

Der er også mulighed for en lille snak og at få svar på eventuelle spørgsmål.
 

 
 
 
3. April
 
3. April 2017 vil I blive inviteret til morgenmad FRA kl. 8.30.
 
Vi ser gerne, at forældre eller en anden tæt person har mulighed for at komme
og være med den første dag.
 
Vi spiser frem til kl. 9.30. Derefter er der fælles velkomst på legepladsen.
 
 
Fra kl.ca.9.50 til kl.12.00 anbefaler vi at børnene er i SFOén uden forældre den første dag.  
 
 
 
 
 
Formiddagene fra 1. april og frem til skolesommerferien bruges til indkøring af jeres børn.
 
 
 
 
 
                    
De skal lære huset at kende
Vi skal besøge skolen/klasserne
Ud i nærmiljøet
Lave lidt bålmad
og hvad vi ellers kan finde på.
 
 
                        
 
 
 
 
 
I er velkomne til at kigge forbi.
 
Vi kan desværre ikke sætte en personale af til rundvisning,
 
men meld jeres ankomst hos personalet og se jer omkring.
 
 
 
Vi glæder os til at møde Jer!