Greve kommune har fastlagt 7 grundlæggende værdier som gælder for kommunen og dens medarbejdere.
Værdierne udgør rammen for de kommende års aktiviteter og udvikling.
 
Værdierne findes på www.greve.dk
 
 
 
 
 
 
"De syv værdier" i SFO Hedely's version
 
 
 
 
Vi er til for børnene, i samarbejde med forældrene.
 
Det er børnene der skal være i centrum for det vi laver.
Vi vil gerne give børnene gode oplevelser.
Lære børnene at bruge og administrere deres fritid på en god måde.
Vi skaber trygge rammer.
Samvær med andre mennesker, sociale kompetencer.
Vi ser Forældresamarbejde/oplysning som en naturlig del af hverdagen.
 
 
 
                                Vi er én virksomhed
 
Her kender, efterlever og formidler vi det fælles værdigrundlag (holdninger).
Vi holder os orienteret om virksomheden, skole såvel som SFO og samarbejder på tværs.
Med loyalitet over for beslutninger og informationer der er aftalt i skolen og SFOen
 
 
 
Vi er en ambitiøs SFO.
 
Der udvikler sig fagligt, personligt og kreativt igennem kurser og med hinanden.
Nytænkning er lige os.
Vi tager initiativer.
Vi bestræber os på, at der er rum for ovennævnte.
 
 
 
Vi er ressourcebevidste.
 
Vi passer på vores ting.
Vi sørger for at vores fysiske rammer bliver vedligeholdt.
Vi køber kvalitet, når det er muligt.(Det holder længere)
Vi samler indkøb så vidt det er muligt.
Vi overholder budgettet.
 
 
 
Vi tager ansvar.
 
Vi er fælles ansvarlige for at udføre de pædagogiske mål, vi har lagt i SFOen.
At vi er ansvarlige for et godt psykisk arbejdsmiljø.
At de arbejdsopgaver vi har, bliver godt udført.
At vi holder sig orienteret om SFOer lige nu. Såvel politisk som fagligt.
At vi selv er ansvarlige for udviklingen i SFOen.
 
 
 
Vi er åbne og fordomsfri.
 
Vi sørger for en positiv ånd på arbejdspladsen.
Vi er ansvarlige for at hinanden har det godt på arbejdspladsen.
Det er en styrke, at vi er forskellige.
Vi er konstruktive og ærlige i anerkendelse og kritik af kollegaer.
  

      Vi deler viden og erfaring.
 
Vi tager relevante emner op på personalemøder.
Vi trækker på hinandens personlige ressourcer.
Vi udveksler holdninger.
                      Vi giver ideer og inspiration videre efter kurser, temadage m.v.
 
 
 
 
I Januar 2016 lavede Greve Kommune nye værdier.
 
Der er nu 3 værdier.
 
Opdatering følger....:)