* der skiftes billede efter 5 sekunder
 
 
På www.hedelyskolen.dk kan man læse sidste nyt om vores skole.
 
Hedelyskolen blev oprindeligt indviet i 1954 under navnet Greve-Kildebrønde
Centralskole. Flere gange i årenes løb er der blevet tilbygget og ombygget – i 1972
fik skolen sit nuværende navn.
 
Hedelyskolen er en skole, hvor vi følger med tiden, ja ikke bare følger med, vi vil
gerne være på forkant med udviklingen.
Derfor søger vi at være med i udviklingsprojekter
og nye tiltag på såvel lokalt som på ministerielt plan, således at vi kan
være med til at præge den udvikling, der sker i skoleverdenen.
 
Hedelyskolen er en stor skole. Fysisk rummer skolens bygninger mange kvadratmeter
og udenomsarealerne er også vidtstrakte med 2 sportspladser, atriumgårde,
have, skolegårde, SFO-legeområder og det hele omkranset af træer og grønne områder.
 
Vi har kommunens vækstsklasser (– et specialundervisningstilbud),
modtageklasser for tosprogede elever og ordblindecenter tilknyttet skolen. Desuden
har vi en SkoleFritidsOrdning for elever i børnehaveklasserne, 1., 2. og 3. klasse.
 
Personalet på Hedelyskolen er en god blanding erfarne og nyuddannede lærere.
Sammen med skolens ledelse sørger de for stabilitet, kontinuitet og nytænkning i
den daglige undervisning.
 
Hedelyskolen er en skole med gode traditioner. Som et naturligt samlingspunkt
for lokalområdet lægger skolen lokaler til mange arrangementer. I skoleregi
afholder vi andespil, koncerter, åbne huse og meget andet. Mange familier er engagerede
i disse begivenheder og stiller samtidigt op og involverer sig i skole-hjem
samarbejdet, som kontaktforældre, forældreråd,
festarrangører, hyttetursplanlæggere og meget andet.
 
Vi gør alle – elever, lærere, forældre, ledelse, sekretærer, teknisk personale og
rengøringspersonale – meget for at passe på og hjælpe hinanden, samtidigt med vi
passer på vores skole.