Fysisk opbygning

Hedelyskolen har et grundareal på 16 tønder land (ca. 100.000 m²).

Heraf bliver de ca. 12.000 m² brugt til undervisningsfaciliteter.
Resten fordeler sig på to skolegårde, boldbaner, parkeringspladser og grønne områder.

Hedelyskolen er opbygget i en-, to- og tre-etagers bygninger.

 
 

Lokaler og faciliteter

Boldsal 1
IT-lokaler 3
Faglokaler 12
Gymnastiksale 2
Kantine 1
Klasselokaler 32


Undtaget SFO og Vækstklasserne.

 


Inventar

Hedelyskolen har på nuværende tidspunkt SIS-møbler i alle klasseværelser.
 
   
Fysik/kemi-lokale

  
Hjemkundskabslokale

Opdateret den 25. februar 2014