Se yderligere principper ang SFO og skole under skolebetyrelsen. 

 

 

 
Principper for elektronisk kontakt til SFO Hedely.
 
 
 
Skolebestyrelsen har vedtaget følgende principper for brugen af
 
Tabulex, telefoniske opringninger m.m. til SFO Hedely.
 
 

- Brug så vidt det er muligt Tabulex til oplysninger omkring barnet

herunder sygdom, ferie, fri, legeaftaler m.m.

 

- Oplysninger omkring barnet skal være inde i Tabulex systemet

pågældende dag senest kl.13.15 på skoledage.

(I aprilperioden for kommende skolebørn

og i skoleferier senest kl.9.30)

 

- Fra kl.6.30 - 7.30 er der mulighed for (via nødtelefonen)

at få telefonisk personlig kontakt med morgenpersonalet.

 

- Fra kl.13.30 - 17.00 (fredag kl.16.30) vil vi i NØDStilfælde

kunne kontaktes på NØDtelefonen.

( Tlf.: 21 78 39 48 )
 
 
Vedtaget af skolebestyrelsen d.6/10-14
 
 

 

 

 

 

 

Principper for dannelse af børnehaveklasser.

 

 

 

 

 

 

 

Det tilstræbes, at klasserne bliver så velfungerende som muligt

 

til gavn for det enkelte barn og klassen.

 

 

 

 

 

 

 

 

Der er indgået samarbejdsaftale mellem dagsinstitutioner og Hedelyskolen,

 

hvori institutionerne bl.a indhenter tilladelse fra forældre

 

til videregivelse af oplysninger/udtalelser om det enkelte barn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det tilstræbes at klassedannelsen sker på baggrund af: (uprioriteret rækkefølge)

 

 

 

 

 

 

 

- Børnehavepædagogernes rådgivning.

 

 

 

 

 

 

- SFOens rådgivning på baggrund af iagttagelser fra perioden 1.4-15.6.

 

 

 

 

 

 

- Hensyntagen til børn med specielle behov/vanskeligheder.

 

 

 

 

 

 

- En ligelig fordeling af drenge og piger.

 

 

 

 

 

 

- Jævn fordeling af antal elever i klassen.

 

 

 

 

 

 

- Forældre/barns ønske vedr. særlige kammeratrelationer.

 

 

 

 

 

 

- Geografiske hensyn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Vedtaget af Skolebestyrelsen d. 05.01.2009