Sprogcenteret

Sprogcenteret på Hedelyskolen er et tilbud til skolens tosprogede elever. Vi er 4 lærere i centeret, der har uddannelse indenfor dansk som andetsprog. Vi hjælper og vejleder lærere og elever efter behov.
 
Sprogcenterets mål er
Organisering af undervisningen i Sprogcenteret
Sprogcentret har fordelt kontaktpersoner med to-sprogskompetencer på alle klassetrin, der kan vejlede både dansk og faglærere med undervisningsplanlægning og materialevalg, så vores to-sprogede elever får mest muligt udbytte af undervisningen. Sprogcentret støtter også to-sprogede elever i klasserne. De elever der modtager støtte testes efter behov en gang årlig. Der testes i ordforråd, skøn- og faglitterær læsning eller skrivning. Der udarbejdes en sprogbrugsprofil for de elever, som modtager støtte fra Sprogcentret.
 
Sprogcenterets undervisning foregår hovedsageligt ude i klasserne. Sprogcenterlæreren og elevens lærer planlægger i fællesskab hvad der skal arbejdes med. Eleven følger altså klassens undervisning, bare med lidt ekstra hjælp!
 
Vi har mulighed for at arbejde stille og koncentreret i vores lokale (13), vi arbejder som udgangspunkt med det samme, som der arbejdes med i klassen, blot i en mere rolig og fokuseret sammenhæng.
 
Sprogcenterets timer fordeles alt efter, hvor det vurderes, at der er brug for hjælp. Som udgangspunkt har vi et fast skema, men da alle sprogcenterets lærere har mange timer i sprogcenteret, er vi meget fleksible og har god mulighed for at hjælpe, hvor det bliver nødvendigt – også i løbet af skoleåret!
 
Alle sprogcenterets lærere deltager i Greve kommunes sprogcenter netværk, hvor lærere fra kommunens sprogcentre mødes og udveksler erfaringer.
 
Forældre er også velkomne til at kontakte os for råd og vejledning!
 
Med venlig hilsen
 
Charlotte, Anja, Louise og Maria
 
Kontaktoplysninger
Adresse:
Sprogcenteret
Hedelyskolen
Dønnergårds Allé 30
2670 Greve
 
Telefon til Hedelyskolens kontor:
43 97 32 33
 
Kontaktpersoner:
Charlotte Lund Jakobsen
Anja Haastrup
Louise Saaby Holmstrøm
Maria Lisbeth Johansen