Hedelyskolen ­-nu også med Årshjul
 
 
 
Udviklingsgruppen har i 2008 drøftet en kommende overgang til SkoleIntras elevplaner. 
Det kom også til at handle om den overordnede sammenhæng, elevplanerne skal indgå i fremover. Derfor introduceres nu i samme åndedrag Årshjulet, som har det formål at anskueliggøre planernes samspil med en del af lærernes øvrige opgaver i løbet af skoleåret.   
 
 
 Årshjul
 
 
Årshjulet relaterer til både velkendte og nye funktioner i SkoleIntra, der ses som den samlende faktor for de nedenfor beskrevne arbejdsgange.
 
Logisk set tager hjulet sit udgangspunkt i den forberedelse, som lærer og team foretager hen over sommeren inden skoleåret.
Det vil dog være således, at alle klasseteam skal mødes enten inden sommerferien eller senest to uger efter for at få sat datoer på forældremøder, skole/hjemsamtaler og øvrige klasseaktiviteter.
SkoleIntras elevplaner har indbygget Fælles Mål, som kan læses her og kopieres ind, helt eller delvist, i den årsplan til forældre, elever og lærere, der skal foreligge i august inden første forældremøde.
Årsplanernes naturlige placering vil være i Intras afsnit for årsplaner, så de ikke fremover hjemsendes i papirform, men forefindes i ForældreIntra.
 
Læreren/teamet har elevsamtaler på fastlagte dage i september
Samtalerne berører status, men fokuserer på det fremadrettede inden for faglige og sociale områder, som nedfældes og anvendes i udarbejdelsen af elevplaner i elevintra.
Det anbefales, at der foretages en målrettet kobling mellem teamets årsplan til forældrene og elevplanen, idet elevplaner i elevintra har den åbenlyse fordel, at læreren kan ”trække” beskrevne mål fra årsplanen direkte ind i den individuelle elevplan.
Elevplanens individuelle præg og relevans sikres ved, at aftaler fra elevsamtalen indgår, så eleven delagtiggøres og kan se sig selv som medansvarlig for planen. 
I modsætning til nuværende praksis er der tale om, at elevplanen fremover spiller en central rolle langt tidligere i skoleåret, da Intras elevplan vil have en fremadrettet profil, der hviler på en form for status.
 
Det er en klar forventning, at forældrene involveres direkte i elevplanen, så de kan tage et medansvar.   Derfor lægges der op til gennemførelse af årets første skolehjemsamtale i oktober, som en umiddelbar forlængelse af elevsamtalen. Elevplanen bliver her genstand for samtale og kan herefter betragtes som en aftale mellem elev, lærere og forældre.
Elevplanen kan herefter udprintes med eventuelle korrektioner efter at forældrene har været inddraget, indsættes i mappeporteføljen, der dermed får en ekstra dimension i form af en målfastsættelse.
Første standpunktskarakter gives i ugen inden efterårsferien i 8. og 9.klasse, og anden standpunktskarakter gives inden 1.februar.
 
Forår: Anden skolehjemsamtale med portefølje. Elevplanen i porteføljemappen fra oktober er udgangspunkt for en del af den efterfølgende samtale.
 
Lærernes GRUS-samtaler med ledelsen. (Gruppeudviklingssamtaler)
August-oktober: Årsplaner med  til ledelsen skal foreligge en uge før første GRUS-samtale.
April-maj: Anden og opfølgende GRUS-samtale med ledelsen.