Læreplaner i SFO Hedely
 
 
 
 
 
Arbejdet med pædagogiske læreplaner
 

Vi er i gang med at arbejde med pædagogiske læreplaner.

Det gør vi bl.a. ved at tage billeder af jeres børn i aktiviteter og hverdagslivet i SFOen.

Hvorfor gør vi så det?
 
Det gør vi for at synliggøre ting der sker i de forskellige aktiviteter.
 
For eksempel tager vi billeder af bordtennisbordet og ser og lytter til hvad der sker.
 
 
Arbejdet med læreplanerne er noget vi bruger i personalegruppen for at sætte fokus på
 
hvad vi gør, hvorfor vi gør det og hvad det er godt for.
 
Det er også en måde at få de gode historier frem på.
 
 
 
Det er et arbejdsredskab til at udvikle det pædagogiske arbejde,
 
samt en mulighed for medarbejderne til at udvikle sig sammen fagligt og personligt.
 
 
 
 
 
Hvis I har spørgsmål, så kom til Margit.

 
 
 
 
 
 
Pædagogiske læreplaner for SFOer i Greve Kommune 
 
 
 
 
 
SFO er et vigtigt supplement til skolens undervisningsdel.
 
SFO tilbyder en større grad af forældrekontakt, fleksibilitet og umiddelbarhed i planlægning
 
og ikke mindst muligheden for omsorg, aktiviteter og læring
 
tilpasset det enkelte barns behov.  
 
 
 
 
 
 
I SFO arbejdes der med:
 
 
 
 
 
Barnets alsidige personlige udvikling.
 
Særlig vigtigt: selvværd, selvindsigt, træffe bevidste valg,
 
tage stilling, tage ansvar, handle selvstændigt, være vedholdende,
 
at kunne reflektere, at kunne organisere og strukturere
 
 
 
 
 
 
Barnets sociale kompetencer
 
Særlig vigtigt: at knytte og fastholde venskaber,
 
at begå sig i heterogene grupper (social fleksibilitet),
 
konfliktløsning, dialog, demokratiske værdier, empati, social etikette
 
 
 
 
 
Sprog og kommunikation
 
Særlig vigtigt: kommunikation og skriftsprog, IT, fortællinger (genre, jeg- versus 3. person),
 
at sætte ord på følelser, sprogforståelse og sprogetik
 
 
 
 
 
Logisk matematiske kompetencer
 
Særlig vigtigt: at følge anvisninger, at organisere og strukturere,
 
begreber (før-efter, større-mindre, parallel, på tværs osv.)
 
 
 
 
 
Praktisk kreative kompetencer
 
Særlig vigtigt: at få idéer og give dem form,
 
at hente inspiration, at udvikle og videreudvikle
 
 
 
 
 
Krop og bevægelse
 
Særlig vigtigt: sund livsstil, motion som en social aktivitet,
 
kroppens som udtryksmiddel (bevægelse til musik, drama)
 
 
 
 
 
Naturen og naturfænomener
 
Særlig vigtigt: forståelse for naturens processer,
 
naturfænomener, økologi og hvor kommer tingene fra?
 
 
 
 
 
Kulturelle udtryksformer
 
Særlig vigtigt: Værdier, traditioner, religioner, verdens lande,
 
kulturelle ligheder og forskelle, kulturelle udtryksformer