Børn & Bevægelse (B & B)

 

Børn & Bevægelse er et udvalg med repræsentanter fra hver af de 10 SFOer.

 

De 10 SFOer ligger geografisk med SFOer i hvert sit område af Greve Kommune.

 

Derfor har man etableret et områdesamarbejde for SFOerne i henholdsvis nord, syd og midt.

 

 

Formålet med dette udvalg er at fremme samarbejdet på kryds og tværs af SFOerne og

der igennem udnytte hinandens ressourcer i bredeste forstand,

for at sikre et meget bredt lege- og idrætsbegreb i alle SFOer til gavn for alle børn.

 

 

 

 

”B & B dag”

 

Vi deltager i SFOernes store fælles lege/bevægelsesdag i August måned.

 

På selve dagen laver vi mange former for sjov bevægelse og lege.

 

I Maj deltager vi i Fodboldturnering på tværs af SFOerne.

Vi træner i månederne inden og spiller indbyrdes kampe.

Vi tager til Tune og spiller kampe i Maj måned.