Samarbejde mellem Skole og SFO

 

 

Hedelyskolens grundholdning er, at vi ønsker mest muligt samarbejde mellem

undervisningsdel og fritidsdel i erkendelse af,

at et professionelt samarbejde mellem lærere og pædagoger fremmer børnenes udvikling og indlæring.

Dvs. at vi taler meget sammen om jeres børn.

 

Vort udgangspunkt er en respekt for,

at der er forskel på undervisning og fritidspædagogik.

 

Forskelligheden forhindrer imidlertid ikke, at vi anlægger et helhedssyn på børnenes hverdag

med det formål, at børnene oplever tryghed, og at de trives.

 

 

 

 

SFO-medarbejdere i skolen

 

Alle SFO-medarbejdere deltager i skolen.

SFO-Medarbejderne varetager bl.a. Understøttende Undervisning, Læringscafe og Faget i Anvendelse fra 0-3 kl.