Ny Dialog - og Indstillingsprocedure

Børn oplever af og til at komme i vanskeligheder i kortere eller længere tid. Det kan være svært at følge med fagligt, der kan opstå problemer i familien eller i barnets samvær med andre børn.

Greve kommune vil gerne tilbyde børn i vanskeligheder og deres forældre en hurtig, kvalificeret, sammenhængende hjælp og støtte flest børn på bedst mulig måde i deres eget miljø. Greve Kommune har derfor indført en ny Dialog- og Indstillingsprocedure på skoleområdet.

Hvor det tidligere var den enkelte lærer eller pædagog, der i samråd med forældrene indstillede børn i vanskeligheder til Pædagogisk-Psykologisk Rådgivning (PPR), så går vejen i dag over et tværfagligt udvalg - Dialogudvalget.

Dialogudvalgets arbejde

På skolerne nedsættes et tværfagligt Dialogudvalg bestående af skoleleder, speciallærer, psykolog, tale-hørepædagog og familierådgiver. De afholder Dialogmøder hver 14 dag. Her kan lærere og pædagoger henvende sig og drøfte problemstillinger omkring klasser/grupper eller omkring enkelte børn, som er kommet i vanskeligheder.

To skoler samarbejder om den nye Dialog - og Indstillingsprocedure og er fælles om et Dialogudvalg.

Før Dialogmødet

Før Dialogmødet udfylder lærere/ pædagoger et kort mødeoplæg. Forældrene giver tilsagn til, at problemstillingen omkring barnet drøftes på Dialogmødet såfremt det handler om et navngivent barn.

På Dialogmødet

På Dialogmødet tales om, hvordan der bedst muligt kan arbejdes videre i dagligdagen i samarbejde med børn og forældre. Det kan f.eks. drøftes

- om noget kan laves om i barnets omgivelser enten i skole eller SFO, så barnet rummes bedst muligt i klassen.

- om psykologen eller pædagogiske konsulenter skal støtte de voksne omkring klassen eller barnet.

- om der er behov for en undersøgelse fra psykologen eller talepædagogen.

- om der skal tilbydes støtte af en familierådgiver.

Efter Dialogmødet

Efter Dialogmødet skrives et beslutningsreferat og lærere/pædagoger drøfter Dialogudvalgets forslag til indsats med forældrene. Forældrene giver tilsagn til en evt. indsats fra Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR) eller Familieafdelingen.

Indstillinger til PPR

Indstillinger til PPR foregår fremover via Dialogudvalget.

Forældre har fortsat selv mulighed for at henvende sig til PPR eller Familieafdelingen.

Vi håber, I vil bidrage til et godt samarbejde om Dialogudvalgenes arbejde.

Greve Kommune:
Tlf: 43 97 97 97
www. Greve.dk