Ordblindecenteret


Ordblindecenteret er et skoletilbud på 4.-9.klassetrin for børn præget af ordblindhed eller andre omfattende og komplekse læsevanskeligheder. Ordblindecenteret har helt særlige kompetencer, viden og erfaring på dette område. Undervisningen tilrettelægges indenfor rammerne af den almindelige undervisning.

I Ordblindecenteret ser vi, at børn præget af ordblindhed eller lign. vanskeligheder har gavn af at være en del af et almindeligt klassefællesskab og undervisning - og samtidig få særlig undervisning samt lære at bruge IT-kompenserende redskaber og særligt udviklede programmer. Børnenes særlige behov  medtænkes derfor i alle fag.

Der fokuseres målrettet på læseindlæringen, udvikling af læsestrategier og at anvende IT-kompenserende redskaber. Samtidig lægger vi vægt på, at bruge de kompenserende redskaber, så børnene også kan have fokus på andre fag.

Vi ved, at børn kan lære på mange måder, og det omfattende kendskab til læseindlæring og brug af IT skaber derfor trivsel og faglig udvikling for børnene. Det er vores ambition, at børnene i Ordblindecenteret også får glæde af bøgernes univers, når børnene læser de samme bøger som resten af klassen – nogle som en del af den målrettede læseindlæring, nogle ved at ”læse med ørerne”. I Orblindecenteret er denne tilgang en del af hele barnets skoledag og i alle fag.

Børnene er således en del af en almindelig klasse, men modtager særlig undervisning ved holddannelse og bruger IT-kompenserende redskaber både i og udenfor klassen.

Vi har en stor opmærksomhed på, at børnene får det bedst mulige afsæt til deres ungdomsuddannelse. Både i forhold til deres faglige udvikling i læsning og andre fag og i forhold til at anvende de IT-kompenserende redskaber, som kan hjælpe dem i hverdagen og i deres videre vej i uddannelsessystemet.

Udover speciallærerne er der tilknyttet psykolog, talehørelærer og konsulent for specialundervisning.

Målsætning

Ordblindecenteret har to formål:

At lære børnene at læse så godt, som de har mulighed og forudsætninger for.

At lære børnene alle de ting andre børn lærer uden, at de behøver at læse sig til den viden.

Derfor får børnene fx særlig undervisning i hold, adgang til særlige IT-programmer, computer, særlig bog-database, ”læser” lydbøger og  bruger diktafoner, så de kan indtale deres skriftlige opgaver i stedet for at skrive dem. Desuden får de hjælp til både skriftlige og mundtlige afgangsprøver, så deres læsevanskelighed ikke ødelægger deres chancer for at få gode karakterer i for eksempel fysik.

Ordblindecenterets lokaler

Ordblindecenteret råder over 2 værkstedslokaler, som benyttes i den udstrækning, det bedst tilgodeser børnenes behov m. h. t. informationssøgning og produktion af tekst, billeder, lyd ved gruppearbejder/projektopgaver. Det kan være i forbindelse med den daglige undervisning eller til intensive stave- og læsekurser.
Lokalerne er udstyret med multimediemaskiner, oplæsningsprogrammer, scannere, scannerpenne, printere mv.

Pædagogiske overvejelser

Undervisningen tager udgangspunkt i FNs standardregler for funktionsnedsættelser fra 1992. Regel nr. 6 lyder:

"De enkelte lande bør anerkende princippet om lige
uddannelsesmuligheder og integration i grundskole,
ungdomsuddannelse og højere uddannelse for handi-
cappede børn, unge og voksne"


For at denne lige mulighed skal være reel for børn præget af ordblindhed eller lign. vanskeligheder bør undervisningen stå på to ben:

Læseundervisning.

Kompenserende undervisning.

I Ordblindecenteret satses der mest på læseindlæring tidligt i skoleforløbet, og så overgår undervisningen til en fokusering på kompenserende undervisning i løbet af mellemtrinet. Børnene i de ældste kasser skal bruge mange kræfter på at kunne følge med i de almindelige fag, så de skal have mindst læseundervisning.

Visitation

Visitationsarbejdet starter på barnets distriktsskole. På baggrund af faglige og psykologiske prøver taget af specialundervisningslærer eller specialundervisningskonsulent, skolens talehørelærer og psykolog samt udtalelser fra barnets faglærere vurderes det, om barnet vil have udbytte og gavn af dette tilbud og har de nødvendige forudsætninger for at profitere af undervisningen i Ordblindecenteret.

Barnets primære vanskelighed skal være læsning og skrivning. Andre evner skal være på alderssvarende niveau eller bedre. Især er det vigtigt, at de sproglige evner er gode, da hovedkompensationen er auditiv.
 
Praktiske oplysninger
Hjemmeside:

Klik her

Adresse:

Ordblindecenteret,
Hedelyskolen,
Dønnergårds Allé 30
2670 Greve

Telefon til Hedelyskolens kontor:
43 97 32 33

Kontaktpersoner:

Tine Zabel,
Koordinator i Ordblindecenteret,
Hedelyskolen
Telefon 43 97 32 33

Mai Bluhme Klok
Specialundervisningskonsulent,
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)
Telefon 30 84 43 09
Mail [email protected]

Indstilling om optagelse i Ordblindecenteret sker gennem skolepsykologen på elevens nuværende skole.