Principper for dannelse af børnehaveklasser.

 

 

 

Det tilstræbes, at klasserne bliver så velfungerende som muligt til gavn for det enkelte barn og klassen.

 

 

 

 

 

Der er indgået samarbejdsaftale mellem dagsinstitutioner og Hedelyskolen, hvori institutionerne bl.a

indhenter tilladelse fra forældre til videregivelse af oplysninger/udtalelser om det enkelte barn.

 

 

 

 

 

 

Det tilstræbes at klassedannelsen sker på baggrund af: (uprioriteret rækkefølge)

 

 

 

- Børnehavepædagogernes rådgivning.

 

 

- SFO´ens rådgivning på baggrund af iagttagelser fra perioden 1.4-15.6.

 

 

- Hensyntagen til børn med specielle behov/vanskeligheder.

 

 

- En ligelig fordeling af drenge og piger.

 

 

- Jævn fordeling af antal elever i klassen. 

 

 

 

- Forældre/barns ønske vedr. særlige kammeratrelationer.

 

 

- Geografiske hensyn.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedtaget af Skolebestyrelsen d. 05.01.2009