Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 4. september

 

Første møde afholdes d. 4. september. Mødet afholdes på lærerværelset.

 

Punkt 1    Spørgetid

 

Punkt 2    Godkendelse af referat

 

Punkt 3    Møderække 2/10, 6/11, 4/12 julemøde, 5/2, 5/3, 2/4, 7/5, 11/6 sommerafslutning

 

Punkt 4    Præsentation af   Jette (konstitueret indskolingsleder skole),

           Jannie (konstitueret indskolingsleder SFO)

                                        Rasmus (konstitueret afdelingsleder af Vækstklasserne)

 

Punkt 5    Meddelelser fra elever

 

Punkt 6    Nyt fra ledelsen

 

Punkt 7    Gennemgang af økonomi i forhold til høringssvar

 

Punkt 8    Information om ny indskolingsleder

 

Punkt 9    Trafikale udfordringer vedrørende skolen