Dagsorden til skolebestyrelsesmøde 29. januar 2018
 
Mødet afholdes på lærerværelset. Kl. 18.30 spørgetid, kl. 19.00 SB-møde
 
 
Punkt 1
Spørgetid
 
 
Punkt 2
Godkendelse af referat
 
 
Punkt 3
Meddelelser fra elever
 
 
Punkt 4
Præsentation af Hans
 
 
Punkt 5
Orientering fra ledelsen
- Kvalitetsrapport
- Planlægning af skoleåret 2018/19
 
 
Punkt 6
Orientering og opfølgning på renovering
 
 
Punkt 7
Godkendelse af princip for omklædning med elever fra 0.-2. klasse (Se bilag)
 
 
Punkt 8
Indkøb af kød til madkundskab (Se bilag)
 
 
Punkt 9
Trafiksikkerhed omkring skolen
 
 
Punkt 10
Skolebestyrelsens bidrag til "Anti-mobbestrategien"
(Se bilag)
 
 
Punkt 11
Eventuelt.