Skolens fotoalbum

Til oversigt I skoleåret 2016-2017 har vi i forbindelse med Grønt Flag – Grøn Skole, arbejdet med emnet Transport på alle årgange. Dette for at eleverne skulle blive bevidste om, hvordan vi transporterer os til hverdag, samt at vi har mulighed for at ændre vores transportvaner, så det forbedrer miljøet, sikkerheden og vores sundhed og velvære i øvrigt. Eleverne på 5. årgang har arbejdet med den sikre skolevej, i håb om at flere elever vil vælge at gå/cykle til skole og at deres forældre vil opmuntre dem til det, hvis skolevejen bliver mere sikker. Eleverne har i en længere periode arbejdet med ideer til dette. Nogle af de ideer, eleverne på 5. årgang er kommet med, er bl.a. at der skulle være vejbump, så bilerne mindsker hastigheden, en rundkørsel ved indkørslen til Dønnergårds Allé samt bedre skiltning om kørselsretningen. I forhold til at flere elever gerne skulle cykle til skole, forslog eleverne, at der blev etableret cykelstier, på de ruter der ikke allerede har det. Hver klasse har i grupper arbejdet med de forskellige løsninger og har præsenteret deres ideer på plancher, som de havde med op på Greve Rådhus, og fremlægge for Borgmesteren og Teknisk forvaltning. Mødet gik rigtig godt og elevernes ideer blev taget godt imod. Nogle af de forslag eleverne kom med, var endda ideer som forvaltningen allerede var i gang med. Borgmesteren og Teknisk forvaltning var meget imponerede over 5. årgangs forslag, og de blev inspirerede til flere gode tiltag, som de ville kigge nærmere på. I skrivende stund ser vi allerede at Teknisk forvaltning er i gang med at etablere en rundkørsel, som skal gøre skolevejen mere sikker.
Tilføjet 15-09-2017