Ordensregler

For at skolen kan være et sted, hvor det er rart at opholde sig, er det nødvendigt, at eleven både i skolen og på vej til og fra skole, viser almindeligt hensyn til sine kammerater og voksne.

For at skolen kan være et sted, hvor eleverne lærer noget, er det nødvendigt, at eleven gør sit til, at der er rolige arbejdsforhold i timerne, at eleverne møder til rette tid og er velforberedte og udfører deres arbejde efter bedste evne, og at eleverne sammen med deres kammerater og lærere holder orden på skolens område.

Trivselsregler for Hedelyskolen:

Jeg behandler andre som jeg selv vil behandles.

Jeg lytter og taler pænt til og om alle.

Jeg skal passe på de andres og skolens ting og sørge for, at skolen er et smukt og behageligt sted at være.

Vi skal være opmærksomme på hinanden - Vi skal støtte og hjælpe hinanden - Vi er alle en del af fællesskabet.

Hidtil har vor målsætning med trivselsarbejdet været at skubbe trivslen i den rigtige retning, og gennem fokus på trivslen opnå reduktion i antal tilfælde af mobning. Fra 2000 til 2004 er det lykkedes at reducere antallet af elever, der føler sig mobbet, fra ca. 300 til ca. 200.
Vi har dannet os et godt billede af, hvor og hvordan mobning opstår.
Det er en forudsætning for et godt læringsmiljø, at man har det godt og trives med at komme i skole. Derfor vil vi også fortsætte indsatsen med at bedre trivslen ved brug af den viden, vi har skaffet os.

Hedelyskolen har indført programmet Godskole som arbejdsværktøj, som arbejdsværktøj for den kontinuerlige indsats for at få en bedre trivsel hos børnene, og reducere mobning.

Da de individuelle svar fra eleverne nu foretages on-line, kan vi formode, at vi får nogle flere ærlige svar end ved den tidligere trivselsundersøgelse. Der er blandt eleverne, der føler sig trygge og glade for at komme i skole, en nedgang fra 91% i 2005 til 87% i 2006. Vort mål fra 2004, at inden 2007 skal 90% af eleverne være trygge og  glade for at komme i skole, står fast.

Trivselsgruppen satte i 2004 som mål inden 2007 at halvere antallet af elever, der føler sig mobbet fra ca. 200 til ca. 100. Her ser vi en meget glædelig udvikling., som kan aflæses på nedenstående diagram.